RB DINING & BAR

RB DINING

全球规模最大的餐吧 & 单一纯麦威士忌酒专供酒吧, RB Dining&Bar

RB Dining & Bar 是专供高档单一纯麦威士忌酒的全球规模最大的餐吧,专门为单一纯麦威士忌酒爱好者而设计的空间。RB Dining & Bar 是著名空间设计专家Kim chi ho设计的,规模达2千平方米,充分体现威士忌酒吧独特的风格。这里还提供包厢,满足顾客保护隐私的需求。RB Dining & Bar 餐吧提供高级厨师的美味佳肴和最高级别的单一纯麦威士忌酒。

HOURS

 

 

 

 

LOCATION

Tel.

B1F   Standard Zone 18:00 ~ 2:00 (월~일)
B2F   Premium Zone 19:00~4:00 (월~일)

B3F   VVIP Zone 19:00~4:00 (월~일)

 

 

B1F ~ B3F

02-6250-0909